New Zealand

Meluaskan perniagaan mempunyai cabaran tersendiri, lebih-lebih lagi apabila anda mempunyai rancangan untuk berkembang ke luar negara.

Sama ada anda ingin berkembang pada peringkat antarabangsa atau mahu melabur di New Zealand atau di luar negara, terdapat kumpulan cabaran yang unik apabila melibatkan transaksi rentas sempadan. Pasukan Asia Pasifik kami boleh memberikan anda nasihat praktikal yang perlu untuk menguruskan pelbagai jenis cukai, struktur hutang dan modal, peraturan import/eksport, perkhidmatan perakaunan dan berinteraksi dengan budaya asing.

Tumpuan kami ialah memberikan anda keyakinan bahawa risiko mengendalikan perniagaan merentasi pelbagai wilayah diuruskan secara berkesan dan dilaporkan dengan sewajarnya.

Penerima khidmat kami

Individu dan keluarga yang mempunyai nilai kekayaan bersih yang tinggi

Pelabur keusahawanan asin

Klien Penggabungan & Pengambilalihan (M&A) dan pasaran modal

Pengilang global

Pemilik dan pengarah perniagaan

Pemaju hartanah

Syarikat tersenarai

Pelabur antarabangsa

Penasihat yang rapat & dipercayai

Sama ada anda sedang mencari khidmat penasihat perniagaan atau peribadi, kami mempunyai individu yang sesuai untuk membantu anda mencapai pertumbuhan dan kelanjutan usia.

Pakar kami yang memiliki hubungan kukuh di rantau ini, berada dalam kedudukan yang sangat baik untuk menghubungkan anda di seluruh Asia dan Pasifik.

Pasukan kami mempunyai pemahaman mendalam mengenai budaya yang berbeza di seluruh Asia Pasifik dan kefasihan dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Mandarin, bahasa Kantonis, bahasa Korea dan bahasa Hindi.

Sumber untuk berkembang ke peringkat global

Apabila anda berkembang ke peringkat global, kami menjadi landasan pendaratan anda di luar negara.

Rangkaian Praxity kami mempunyai lebih daripada 700+ pejabat di 110 negara dan kebanyakan bandar utama.

Kami mempunyai jangkauan global untuk membantu anda mencapai pasaran dan pelabur luar negara.

Walau apa pun jenis pasaran atau model perniagaan, kami boleh memberikan sokongan yang anda perlukan untuk memperoleh pengiktirafan di dunia.

Business-deal_small-300x300

Perkhidmatan yang kami sediakan

Kami memberikan tumpuan dalam menyediakan perkhidmatan yang lancar, serta padu kepada klien kami di Australia dan di seluruh dunia.

Perkhidmatan simpan kira dan perakaunan harian
Penyesuaian bank
Memberikan sokongan kepada kewajipan daftar gaji
Menyediakan pelaporan pengurusan bulanan kepada pihak berkepentingan utama

Menguruskan pengimbangan cukai dan liabiliti
Kawal selia & pematuhan cukai
Penstrukturan entiti sah antarabangsa
Imbuhan pekerjaan dan pakej gaji ekspatriat
Cukai Manfaat Sampingan
Cukai hartanah & pelaburan
Aktiviti dan penyediaan penyata cukai pendapatan
Cukai penyelidikan dan pembangunan (R&D), geran dan insentif kerajaan
Nasihat penentuan harga pindahan
Perjanjian cukai dua kali, Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST), duti setem

Termasuk analisis Petunjuk Prestasi Utama (KPI) kewangan dan bukan kewangan untuk memacu kejayaan dan pertumbuhan perniagaan

Dilakukan untuk pelabur luar negara sebelum membuat pelaburan dan penyenaraian di Bursa Saham New Zealand

Jawatan pengarah bebas
Akaun dan laporan kewangan
Penilaian rantaian bekalan
Pengurusan penipuan dan risiko
Penyediaan dan pengesahan penyata kewangan
Audit luaran dan dalaman
Kajian semula kawal selia dan pematuhan
Tadbir urus korporat

Mengenal pasti perniagaan untuk dijual atau diambil alih
Strategi untuk M&A dan penyahlaburan (Penggabungan, Pengambilalihan & Penyahlaburan)
Nasihat mengenai penstrukturan perniagaan
Terma transaksi dan panduan penentuan harga
Usaha wajar

Modal masuk/keluar
Struktur Perniagaan dan Kewangan
Penyelesaian Perakaunan Khidmat Luaran
Tadbir Urus Korporat
Pekerjaan & perkhidmatan daftar gaji

Pendaftaran syarikat.
Bertindak sebagai pengarah pemastautin tempatan jika berkenaan.
Memohon nombor Jabatan Hasil Dalam Negeri (IRD) dan urusan pendaftaran cukai berkaitan serta kesetiausahaan korporat.