New Zealand

การเติบโตทางธุรกิจมีความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องขยายธุรกิจในต่างประเทศ.

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีการขยายธุรกิจในระดับสากล ต้องการลงทุนในนิวซีแลนด์ หรือที่ประเทศอื่นๆ การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนนั้นมีอีกความท้าทายที่สำคัญ.

ทีมเอเชียแปซิฟิกของเราสามารถแนะนำแนวทางที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษี โครงสร้างหนี้และเงินทุน หลักเกณฑ์การนำเข้า/ส่งออก บริการทางบัญชี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง. เราให้ความสำคัญในการมอบความมั่นใจให้กับคุณว่าความเสี่ยงของการทำธุรกิจระหว่างพรมแดนนั้น จะได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการรายงานอย่างเหมาะสม.

เราให้บริการใคร

ครอบครัวและบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง

ผู้ประกอบการต่างชาติ

การควบรวมกิจการและลูกค้าในตลาดทุน

ผู้ผลิตระดับโลก

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน

นักลงทุนต่างชาติ

เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่วางใจได้

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาบริการให้คำแนะนำสำหรับธุรกิจ หรือในฐานะบุคคล พวกเราเป็นทางออกที่จะช่วยให้คุณไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน.

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีเครือข่ายที่มั่นคงในภูมิภาคนี้ จึงอยู่ในตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อคุณกับทั้งเอเชียและแปซิฟิก.

ทีมของเรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีนกลาง(แมนดาริน), ภาษาจีนกวางตุ้ง, ภาษาเกาหลี และภาษาฮินดี.

ทรัพยากรเพื่อไปสู่ระดับโลก

เมื่อคุณไปสู่ระดับโลก เราคือฟูกที่จะรองรับคุณในต่างแดน.

เครือข่ายของ Praxity มีออฟฟิซมากกว่า 700+ แห่งใน 110 ประเทศและเมืองหลักทั่วโลก.

เราเข้าถึงได้ทั่วโลก เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดต่างประเทศและนักลงทุน.

ไม่ว่าโครงสร้างทางธุรกิจหรือการตลาดจะเป็นอย่างไร เราสามารถให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการในการพาคุณไปสู่ระดับโลกได้.

Business-deal_small-300x300

บริการของเรา

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่ราบรื่นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่ลูกค้าของเรา ในออสเตรเลียและทั่วโลก

บริการการทำบัญชี และบัญชีแบบวันต่อวัน
งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ทำรายงานประจำเดือนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ

การจัดการหักภาษีและหนี้สิน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านภาษี
โครงสร้างนิติบุคคลระหว่างประเทศ
ค่าตอบแทนการจ้างงานและเงินเดือนชาวต่างชาติ
ภาษีผลประโยชน์
ภาษีที่ดินและการลงทุน
เตรียมการคืนภาษีเงินได้
ภาษีการวิจัยและพัฒนา ทุนรัฐบาล และอินเซนทีฟ
คำแนะนำการตั้งราคา
การเก็บภาษีซ้อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์

รวมถึงการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ

สำหรับนักลงทุนต่างประเทศก่อนทำการลงทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์

กรรมการอิสระ
รายงานและบัญชีการเงิน
การประเมินโซ่อุปทาน
การจัดการความเสี่ยงและการทุจริต
การเตรียมและตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบภายในและภายนอก
การตรวจสอบกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การกำกับดูแลกิจการ

การระบุธุรกิจที่จะขายหรือได้มา
กลยุทธ์สำหรับการควบรวมกิจการและการถอนการลงทุน (การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการ)
คำแนะนำด้านโครงสร้างธุรกิจ
เงื่อนไขการทำธุรกรรมและคำแนะนำด้านราคา
การสอบทานธุรกิจ

เงินทุนเข้า/ออก
โครงสร้างทางการเงินและธุรกิจ
แก้ปัญหางานบัญชีจากเอาท์ซอร์ส
การกำกับดูแลกิจการ
บริการจัดหางานและจ่ายเงินเดือน

จดทะเบียนบริษัท
ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประจำ หากต้องการ
ลงทะเบียนขอเลข IRD และภาษีที่เกี่ยวข้อง และงานเลขานุการบริษัท